Giỏ hàng

PHƯƠNG PHÁP VÀ NGUYÊN TẮC HỌC HÓA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Hóa học là môn học dựa trên thực nghiệm và trực giác. Để học tốt môn hóa học THPT không hề dễ dàng. Vì thế lựa chọn phương pháp học tập môn hóa học THPT là rất quan trọng. Dưới đây là một số phương pháp giúp bạn nâng cao kiến thức môn Hóa, hãy cùng tham khảo nhé!

Phương pháp học hóa trung học phổ thông

Bất cứ khi nào gặp điều gì chưa hiểu, bạn hãy ghi ngay vào vở, nếu có thời gian, bạn có thể tự xem qua sách vở. Hiệu quả bạn tự tìm hiểu sẽ tốt hơn nhiều so với những gì thầy cô dạy. (Nếu bạn thực sự không thể, bạn chỉ có thể hỏi giáo viên)

Nếu bạn không biết câu hỏi, hãy sao chép câu hỏi đó vào sổ câu hỏi sai và hỏi bạn cùng lớp và giáo viên nếu bạn có thời gian. Sau khi hỏi, hãy cố gắng ghi nhớ dạng câu hỏi này, xem lại câu hỏi này sau vài ngày, sau đó tìm ý tưởng để tự giải quyết câu hỏi, để đảm bảo lần sau bạn sẽ không sai nữa.

1. Không viết sai các câu hỏi mà bạn đã làm

2. Nếu đã làm sai câu hỏi rồi thì có thể gạch bỏ, để không mất thời gian đọc câu hỏi trong lần ôn tập sau.

3. Các câu hỏi trong sách câu hỏi sai nên hoàn thành trong thời gian bình thường, đừng đợi đọc trước khi thi. (Quá muộn)

Sau giờ học, sắp xếp nội dung lớp học, cô đọng nội dung lớp học của giáo viên trong một bảng dưới dạng bảng. 

Kỹ năng học hóa trung học phổ thông

Ghi nhớ các tính chất vật lý của các chất hóa học khác nhau: Các câu hỏi về tính chất vật lý của một chất hóa học nào đó thường xuất hiện trong kỳ thi.

Mối quan hệ giữa các chất hóa học khác nhau.

Phương pháp ghi nhớ: vẽ một bảng từ nhiều khía cạnh khác nhau như màu sắc, trạng thái, điểm nóng chảy, điểm sôi, v.v.

Phân tích tính chất hóa học: Đây là trọng tâm của việc học môn hóa học, vì vậy hãy dành nhiều thời gian hơn cho việc học phần này.

Học hỏi. Các chủ đề chung sẽ liên quan đến mối quan hệ hóa học giữa các hóa chất.

Phương pháp ghi nhớ: phân loại hóa chất, sau đó so sánh và ghi nhớ chúng theo danh mục.

Ví dụ: phân loại các chất có tính axit như axit sunfuric, axit clohidric và axit nitric vào một loại và thực hiện xử lý kiềm như natri hydroxit.

Đối chiếu. Nếu bạn muốn nhớ mối quan hệ về độ bền oxi hóa giữa ba axit loãng, bạn cũng có thể sử dụng axit clohiđric,

Axit sunfuric được chia thành một loại; axit nitric được chia thành một loại để so sánh.

Phương trình hóa học thuộc lòng: Ai cũng biết tầm quan trọng của phương trình hóa học, phương trình hóa học thường dùng khi giải bài.

Phương pháp ghi nhớ: Bộ nhớ cũng dựa trên các danh mục, và có một số nhu cầu đặc biệt cần được ghi nhớ riêng.

Ví dụ: axit + bazơ = muối + nước có thể tóm tắt hầu hết các phản ứng trung hòa.

Nguyên tắc học hóa học trung học phổ thông

Nguyên tắc kết hợp tay và não

Cần nói rõ rằng học tập hóa học là một quá trình nhận thức và lao động trí óc chăm chỉ không thể thay thế bằng người khác được.

Các nguyên tắc có hệ thống và có cấu trúc

Nguyên tắc hệ thống hóa và cấu trúc hóa đòi hỏi học sinh phải hình thành một hệ thống kiến ​​thức nhất định trong đầu. Và trở thành một bộ phận hữu cơ trong tổng số kiến ​​thức của các em, chứ không phải cô lập và không liên quan. 

Bởi vì chỉ những kiến ​​thức có hệ thống và có cấu trúc mới có thể dễ dàng chuyển hóa thành một phương pháp khoa học, thuận tiện cho việc áp dụng và học tập. Nó được hình thành dần dần sau bước nhảy vọt từ tri thức tri giác sang tri thức lý tính, trên cơ sở hiểu biết và nỗ lực tích cực chủ quan. 

Đây là quá trình tìm hiểu sâu hơn và khắc sâu kiến ​​thức, đồng thời cũng là quá trình cần thiết trước khi vận dụng kiến ​​thức vào các thí nghiệm. Vì vậy, trong dạy và học, cần gắn một cách hữu cơ việc hình thành khái niệm với hệ thống hoá kiến ​​thức, củng cố mối liên hệ logic bên trong giữa các phần kiến ​​thức cơ bản của hoá học, cũng như giữa hoá học và vật lý, toán học, sinh học, ...

Chú ý từ vĩ mô đến vi mô, với sự hướng dẫn của các lý thuyết như cấu trúc của vật chất, để phơi bày bản chất bên trong của vật chất và những thay đổi của nó. Và những lúc bình thường, chúng ta phải hết sức coi trọng và làm tốt công việc có hệ thống từ cái biết đến cái chưa biết, những mối liên hệ cũ và mới. 

Biến kiến ​​thức đã học thành hệ thống nhỏ và cấu trúc nhỏ, rồi dần dần trở thành hệ thống lớn và cấu trúc lớn, đáp ứng yêu cầu hệ thống hóa và cấu trúc hóa.

Nguyên tắc thống nhất giữa học tập và phát triển

Phát triển theo nguyên tắc thống nhất giữa học tập và phát triển bao gồm năng lực, nhân cách, chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa yêu nước. Theo đặc thù của bộ môn hóa học, phát triển năng lực và trau dồi quan điểm. 

Cần nhấn mạnh rằng nguyên tắc này đòi hỏi trong quá trình dạy học hóa học phải áp dụng nhiều cách thức. Và phương pháp khác nhau để hướng dẫn học sinh học tập một cách có ý thức, xuất phát từ thực tế của bản thân, nâng cao năng lực và phát triển quan điểm. 

Ví dụ, nếu khả năng tự học kém, cần tăng cường luyện đọc, học bắt đầu từ phương pháp đọc và các khía cạnh khác, phấn đấu nhờ sự giúp đỡ của thầy cô và các bạn trong lớp để dần dần hoàn thiện. 

Nguyên tắc tăng cường kịp thời

Sự củng cố kịp thời là nhu cầu để học hỏi và phát triển. Ví dụ, các thuật ngữ hóa học như ký hiệu nguyên tố, công thức phân tử và phương trình hóa học là duy nhất của hóa học. 

Thực tiễn giảng dạy cho thấy việc không học và ghi nhớ các thuật ngữ hóa học là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến chất lượng học tập kém và học sinh gặp khó khăn trong học tập. 

Chỉ bằng cách tăng cường kịp thời ứng dụng mới có thể được di chuyển. Sự củng cố không phải là sự lặp lại và ghi nhớ tiêu cực, mà là sự tích cực để học hỏi và ứng dụng thêm. Nó bao gồm việc hiểu sâu hơn kiến ​​thức, giúp ghi nhớ có hệ thống và kịp thời nội dung ghi chú, …

Trên đây là một số phương pháp và nguyên tắc giúp các bạn học Hóa trung học phổ thông tốt hơn. Nếu bạn muốn tìm hiểu một phương pháp học hóa thú vị và mới lạ, hãy tham khảo ngay cuốn sách Sổ tay Hóa học.